A | A | A
Norway’s official websites abroad

Привітальне слово Посла/The Ambassador's Welcome

Посол Норвегії в Україні Уле Т. Хорпестад/Ambassador of Norway to Ukraine Ole T. HorpestadПосол Норвегії в Україні Уле Т. Хорпестад/Ambassador of Norway to Ukraine Ole T. Horpestad

Last updated: 22.10.2015 //

Відносини між Норвегією та Україною почалися понад тисячу років тому. Норвезькі вікінги торгували з Київською Руссю і впродовж багатьох десятиліть були на службі у київських князів. Норвезька королева Елісів (Єлизавета) була донькою Ярослава Мудрого, а король Олаф Трюґґвасон виріс у Київській Русі під час правління Володимира Великого.

В наш час, відносини між Норвегією та Україною дуже розвинулися, з тих пір як Україна здобула незалежність у 1991 році. Дипломатичні відносини були встановлені 5 лютого 1992 року, і Норвегія відкрила посольство у Києві в серпні 1992 року.

Україна переживає тяжкі часи після драматичних подій 2013-2014 рр. З самого початку Норвегія  повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Ми засуджуємо незаконну анексію Криму Росією та всі дії з боку Росії що спрямовані на  дестабілізацію ситуації в Україні шляхом підтримки конфлікту на Донбасі. Саме тому Норвегія  разом з нашими союзниками в Європі та Північній Америці, ввели санкції проти Росії. Також ми підтримуємо Мінський процес, спрямований на досягнення політичного врегулювання конфлікту.

Норвегія твердо підтримує вибір України щодо європейської інтеграції і реформ. Під час візиту Прем'єр-міністра Ерни Сольберг до Києва в листопаді 2014 року було започатковано  проект суттєвої підтримки. Основними елементами норвезької підтримки в Україні є: верховенство права і належного управління; енергоефективність та ядерна безпека; європейська інтеграція. Норвегія також надає гуманітарну допомогу, особливо для внутрішньо переміщених осіб поблизу зони конфлікту в Східній Україні. Норвегія і надалі  підтримуватиме процес реформ в Україні, заснованих на зобов’язаннях українського уряду щодо реалізації програми реформ.

Професійні та особисті відносини між норвежцями та українцями посилюються. Все більше число українців відвідують Норвегію як туристи, студенти, у справах бізнесу та з іншими  цілями. В Україні зростає ринок норвезької рибної продукції, та є великий потенціал для розвитку торгівлі та інвестицій. Посольство всіляко сприятиме розвитку політичних відносин між нашими двома країнами, а також налагоджуванню контактів між людьми, розвитку бізнесу, культурним обмінам і контактам громадянського суспільства.

 Уле Т. Хорпестад

Посол Норвегії в Україні


The relations between Norway and Ukraine date back more than a thousand years. Norwegian Vikings traded with Kyivska Rus’ and for many decades served the Kyivan princes. The Norwegian queen Ellisiv was the daughter of Yaroslav the Wise and King Olav Tryggvason was brought up in Kyiv during the reign of Volodymyr the Great. 

In modern times, the relations between Norway and Ukraine have developed a lot since Ukraine regained its independence in 1991. Diplomatic relations were established on 5 February 1992, and Norway opened an Embassy in Kyiv in August 1992. 

Ukraine is experiencing challenging times following the dramatic events in 2013-2014. Norway has from the very first moment been a strong supporter of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. We have clearly condemned Russia’s illegal annexation of the Crimea and Russian efforts to destabilize Ukraine through supporting the insurgents in the Donbass. Norway has therefore, in line with our allies in Europe and North America, introduced restrictive measures against Russia, and we support the Minsk process aimed at achieving a political solution to the conflict.

Norway firmly supports Ukraine’s choice of European integration and reforms. During Prime Minister Erna Solberg’s visit to Kyiv in November 2014 a comprehensive support package was launched. The main elements of Norwegian support to Ukraine are (i) Rule of law and good governance; (ii) Energy efficiency and nuclear safety; (iii) European integration. Norway also renders humanitarian support, especially to internally displaced persons near the conflict area in Eastern Ukraine. Norway will continue our strong commitment to supporting Ukraine’s reform process, based upon the commitment of the Ukrainian government to implement the reform program.

The professional and personal relations between Norwegians and Ukrainians are strengthening. An increasing number of Ukrainians visit Norway as tourists, students, for business and other purposes. Ukraine is a growing market for Norwegian fish products, and has a big potential for trade and investments. The Embassy will facilitate and contribute to developing the political relations between our two countries, as well as the people to people contacts, business development, cultural exchanges and civil society contacts. 

Ole T. Horpestad

Ambassador of Norway to Ukraine